Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
ทศพล
ธนบุรี
35 (cm.)
27
สมชาย แสนลัง
ปทุมวัน
60 (cm.)
24
สมชาย แสนลัง
ราชเทวี
60 (cm.)
24
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
กมลชนก ชาวศรี (จัดซื้อ บ.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด)
หนองแขม
60 (cm.)
36
เจด
ต่างจังหวัด
60 (cm.)
100
(cm.)
โสรัจ เวียนสันเทียะ
ประเวศ
35 (cm.)
47
(cm.)
สมโภชน์ บุญประเทือง
ต่างจังหวัด
80 (cm.)
32
สมโภชน์ บุญประเทือง
ต่างจังหวัด
100 (cm.)
90
บุรณิต ลัดพลี
ประเวศ
35 (cm.)
74
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)